ACTE NECESARE
ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA
- A ctul de identitate ale viitorilor asociati - 3 copii. - Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN 2008 ; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate. - Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor. - Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate. - Intocmirea actului constitutiv. - Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori. - Capitalul social - ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 200 RON pentru SRL - Specimen Semnatura VEZI LISTA COMPLETA LA www.infiintari-firma.ro
- Home
- Infiintari S.C.
- Acte necesare
- Tarife
- Contact